скрий покажи

БЕЗОПАСНОСТ COVID 19

 1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ

Като неразделна част от профилактиката на COVID-19, ръководството на хотел Лагуна парк и Аква клуб е приело и прилага стриктни превантивни мерки, за да осигури безопасна, но същевременно спокойна и приятелска среда за гостите и да осигури нормални условия на труд на служителите.

Планът подлежи на актуализиране според епидемичната ситуация в страната и съдържа ясно разпределение на наличните човешки и икономически ресурси, с цел предотвратяване и спазване на противоепидемичните мерки, включително екип за управление на кризи, способен да наблюдава и осигурява незабавен контрол, използвайки практиките, необходими за COVID-19. Екипът за управление на кризи е в състояние незабавно да активира всички допълнителни мерки, необходими за контрол на ситуацията.

Мениджърският екип внимателно следи и спазва насоките и препоръките, издадени от министъра на здравеопазването, директора на регионалната здравна инспекция, Световната здравна организация (СЗО), Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията и българското правителство.

Изпълнението на плана за действие и ефективността на предприетите мерки се оценяват за ефективността и спазването, идентифициране и коригиране на пропуските и адаптиране на плана към практическия опит.

Кризисен екип, включващ членове на всеки отдел, подпомага ръководството при прилагането на плана за действие и навременното идентифициране на необходимите корекции. Това дава възможност на хотела да работи безпроблемно и все пак да отговаря на очакванията на гостите, като същевременно поддържа високо ниво на хигиена в хотела.

2. ОДИТ НА ХИГИЕНАТА

- Извършване на първоначална основна проверка и впоследствие редовен одит на хигиената на обекта, за да се установи спазването на наложените изисквания. Водене на дневник за извършените важни действия и мерки и тяхното записване с достатъчно подробности (напр. дата и час, когато е използван дезинфектант, от кого, къде и т.н.). Дневникът се използва за подобряване на изпълнените действия.

- В съответствие с това се провежда редовен одит на хигиената, за да се оценят зоните в хотела, които се нуждаят от внимание.

- В хотела се съхраняват сигурни запаси от маски за лице, ръкавици и шлемове за лице както за гости, така и за служители. Ръководството на хотел Лагуна парк и Аква клуб осигурява поне 10% повече маски за лице от максималния капацитет на гости и служители.

- Хотелът осигурява достатъчно термометри на склад, за да контролира температурата на гостите, служителите и трети страни.

3. КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН

- Ръководството информира всички служители за мерките, които трябва да бъдат приети и мерките, които биха могли да защитят тяхното и здравето на другите, включително препоръката да останат вкъщи и да потърсят лекарска помощ, ако имат респираторни симптоми, като кашлица или задух. Ръководството организира информационни брифинги, които трябва да обхващат всички основни защитни мерки срещу COVID-19 и признаците и симптомите на заболяването. Всички служители ще получат обучение по протоколи за безопасност и санитария COVID-19. Подходящи лични предпазни средства ще се носят от всички служители, въз основа на тяхната роля и отговорности и в съответствие с държавните или местните разпоредби и указания.

- Предоставянето на насоки към служителите за това как те трябва да комуникират плана за действие с гостите и други доставчици, за да се гарантира последователност на привеждане в съответствие на действията.

- Кратки информационни листи или плакати, подчертаващи ключовите послания сред гостите и служителите, включително насърчаване на миенето на ръцете, дихателната хигиена  и етикета на кашлица.

- Допълнителна информация се оказва на всички информационни табла в хотела, включително предоставената обща информация за COVID-19 и хигиенни процедури в уебсайта на хотела.

- Рецепцията разполага със спешни телефонни номера на здравните власти, медицинските центрове, публичните и частните болници и центровете за помощ, за да се използват винаги, когато има възможност някой гост да се разболее.

- Хотелът временно определя старши служител като агент за социална среда и хигиена, за да подпомогне цялостната работа по изпълнение на отредените мерки.

- Като част от плана за действие на хотела в случай на повтарящ се COVID-19, има отреден специален план за почистване и дезинфекция за ситуации, в които болни гости или служители пребивават в заведението или се идентифицират с COVID-19 в рамките на няколко дни след напускане на хотела. Писмени препоръки за почистване и дезинфекция описват подобрените експлоатационни процедури за почистване, управление на отпадъци и за носене на лични предпазни средства.

4. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕРСОНАЛА:

Здравето, благополучието и безопасността на нашите служители са приоритет номер едно.

-Дезинфектант за ръце и кърпички: Антибактериални станции за дезинфекция на ръцете се поставят на всички входове на хотела, зона за прием, асансьори, фитнес център, зона за срещи и всякакви други обществени зони, където е възможен контакт между гости или служители.

-Допълнителни информационни табели: Сигнализацията е поставена както в служебните, така и в обществените зони на хотела, напомнящи на гостите и служителите за важни здравни и хигиенни протоколи, като правилната техника за миене на ръцете и социално дистанциране.

-Медицинска помощ: Медицинско лице е на разположение 24ч в денонощието. Служителите са инструктирани да спазват правилния протокол за идентифициране и/или реагиране на всички предполагаеми случаи на вируса или други болести. Персоналът е готов да помогне на всички гости с осигуряване на съответната медицинска помощ при необходимост.

-Минимален контакт: Гостите и служителите се съветват по различни канали в хотела, за да се сведе до минимум физическия контакт, доколкото е възможно, например избягване на ръкостискане. Гости, служители и трети страни се съветват да поддържат поне 1,5м физическо разстояние. Вместо това те се насърчават да използват безконтактния поздрав, който сме внедрили и който ще промотираме. Намаляване на броя на служителите, които използват едновременно общи части, например стаи за почивка, офиси, съблекални. Тези помещения се използват по график, като броя на хората, които ги използват са съобразени с възможността да се осигури физическо разстояние най-малко 1,5 м.

-Миене на ръцете: Насърчаване всеки служител да спазва правилните техники за миене на ръцете, или на всеки 60 минути, или в следните ситуации: използване на тоалетната, кихане, докосване на лицето, контакт с друг човек, издухване на носа, почистване, пушене, хранене, пиене на течности, използване на почивка и преди или след започване на смяна. Ако мивка не е на разположение, служителите са инструктирани да използват дезинфектант на алкохолна основа. Това се прилага, чрез внимателно наблюдение и документиране от отговорниците по отдели.

-Обучение: Всички служители са преминали цялостно обучение по протоколи за безопасност при COVID-19; това включва обучение за идентифициране на грипни или вирусоподобни симптоми сред гостите и следване на строг протокол за докладване на медицинско длъжностно лице, ако е необходимо.

-Здравни проверки на служителите: Всички служители ще бъдат внимателно наблюдавани за симптоми на грип или вирус, при влизане и излизане от хотелските съоръжения ежедневно, включително отчитане на температурата. Ако служителите се разболяват или изпитват някакви симптоми, получават инструкции да стоят вкъщи, те трябва незабавно да потърсят лекарска помощ и незабавно да се самоизолират и да бъдат поставени под карантина в продължение на 14 дни.

-Лична защитна екипировка (ЛПС): Всички служители ще трябва да носят подходяща екипировка, въз основа на тяхната роля и отговорности и в съответствие с правителствените разпоредби и медицинските указания. Това включва разрешени маски за лице и ръкавици.

-Възрастни и чуждестранни служители: Хотелът избягва назначаването на възрастни служители или такива, страдащи от хронични заболявания за дейности, които изискват директен контакт с гостите. Чуждестранните служители трябва да бъдат тествани за COVID-19 при пристигане. Персоналът, ще остане под карантина, докато не бъдат получени отрицателни резултати.

-Лична хигиена: Всички служители трябва да поддържат лична хигиена (често и редовно миене на ръцете, респираторна хигиена) възможно най-стриктно. Следва да бъде напомняно на гостите да дезинфекцират ръцете си при влизане/излизане от зоните с обществен достъп. Дезинфекциращ гел е разположен на входовете/изходите на всички помещения и съоръжения.

-Въпреки че COVID-19 не се предава по въздух, а от човек на човек чрез малки капчици от носа или устата, когато заразен човек кашля или издишва, трябва да се обърне внимание, дори при нормални обстоятелства, на мониторинга на състоянието на филтрите и поддържането на правилна скорост на подмяна на въздуха в помещението.

- Редовно се проверява правилното функциониране на оборудването за вентилация, обмен на въздух и обезводняване на басейни.

6. ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ГОСТИТЕ

-Пристигане на гости - Въз основа на броя на пристигащите гости, служителите от отдел „Охрана“, с помощта на новосъздадената позиция за хигиенен одит, ще бъдат на входа, за да контролират трафика в хотела и да осигуряват социалното разстояние от поне 1,5 m.

-Групово настаняване - Групово настаняване повече от 2-ма гости наведнъж не е позволено. Групова регистрация се позволява, само с помощта на представител на тур оператора или агента за социална среда и хигиена. Рецепцията и служителите по сигурността ще напомнят на госта да поддържа социално дистанциране, докато е във фоайето на хотела. Използването на преградни ограничения е позволено и полезно за контрол на трафика във фоайето.

-Социални мерки за дистанциране, почистване на ръцете и дихателна хигиена - Мерките за социално дистанциране, заедно с честата хигиена на ръцете и дихателния етикет, са основните мерки за предотвратяване на предаването на COVID-19 в целия хотел. Въпреки че е вероятно гостите вече да са запознати с тези мерки, те ще бъдат напомнени като форма на гостоприемство.

Поставена е временна маркировка за разстояние в райони, които са обект на опашка (например рецепция, ресторанти и барове, аквапарк и т.н.)

-Избягване на ръкостискане – Социалната дистанция включва избягване на прегръдки, целувки или ръкостискане с гости и сред служители. Тя включва поддържане на разстояние най-малко 1,5 м и избягване на всеки, който кашля или киха.

-Дезинфектиращ гел/Средства за дезинфекция на ръцете - хотелът осигурява достатъчно дезинфектант/дезинфекционни средства за ръце, налични в целия хотел за гости и служители. Зоните включват входове за хотели, рецепция, лоби зона, коридори, стаи за гости, във всички зони за хранене, в детски клуб, зона за басейн и спа, аквапарк и др.

-Иконични табели - хотелът ще предостави иконични табели в общи части като общи тоалетни, ресторанти, барове, рецепция, асансьори, лоби зона, басейни, аквапарк, спа и всяка друга зона, която обикновено се използва от гостите.

-Здравна проверка на гости- Всички гости ще бъдат внимателно наблюдавани за грип или свързани с вируса симптоми при влизане и излизане от хотелските съоръжения ежедневно, включително отчитане на температурата.

-Поставяне на мебели: Мебелите в общите части като плувни басейни, фоайе и други обществени помещения и помещения за почивка на служителите, са пренаредени, за да се осигури по-голямо разстояние между гостите и служителите.

-Линии: Всички зони, в които гостите или служителите се редят на опашка, са ясно маркирани за спазването на подходящо физическо разстояние. Това включва настаняване, напускане, асансьори, лоби, ресторанти, аквапарк.

-Хранене: Ресторанти, барове и зоната около басейна ще намалят капацитета за сядане, за да позволят минимум 2м между всяка седнала група гости.

7. РЕЦЕПЦИЯ И ЛОБИ ЗОНА

- Умения на служителите на рецепция - Служителите на рецепция са достатъчно информирани за COVID-19, за да могат спокойно да изпълняват поставените си задачи и да предотвратяват евентуалното разпространение на COVID-19 в хотела. Те могат да информират гостите, които се интересуват от политиката на заведението по отношение на установените превантивни мерки или други услуги, които гостите могат да изискват (например медицински и аптечни услуги, предлагани в района или в самото заведение). Те също са в състояние да посъветват гостите с респираторни симптоми да останат в стаите си, докато не бъдат прегледани от лекар. Ръководството би го уредило незабавно - както и да предостави основни хигиенни препоръки, когато бъдат поискани.

- Здраве на служителите - служителите на рецепцията вземат всички необходими предпазни мерки, включително физическо разстояние от поне 1,5 м;

- Телефонни номера – Рецепцията разполага с телефонните номера на здравните власти, медицинските центрове, публичните и частните болници и центровете за помощ, за да се използва винаги, когато има възможност гостът да се разболее.

- Медицински комплект - Рецепцията е оборудвана с медицински комплект. Въпреки че използването на маски не се препоръчва като превантивна мярка за здрави хора, а само за тези, които са болни или с налични симптоми на COVID-19 или тези, които се грижат за тях, рецепцията разполага с медицински комплект, който включва следните артикули: гермициден дезинфектант / кърпички за почистване на повърхности, маски за лице / очи (отделни или комбинирани, шлем за лице, очила), достатъчно маски за лице за целия хотел, ръкавици, предпазна престилка, плик за отпадъци за еднократна употреба.

- Работна зона за рецепция и връзки с гостите - Рецепция и зоната за връзка с гости е оборудвана с предпазни прегради от стъкло за защита на гостите и служителите.

- Използване на банкова карта вместо плащане в брой - служителите на рецепцията ще насърчат гостите да използват дебитните и кредитните карти за плащане вместо пари в брой.

- Дихателен етикет - покриване на устата и носа със свити лакти или тъкани при кашлица или кихане. Използваната тъкан трябва да се изхвърли веднага в кошче с капак.

- Теми като хигиена и безопасност на гостите и служителите трябва да бъдат част от ежедневната сутрешна оперативка в отдела.

- Рецепцията е оборудвана с информационни табели, относно спазването на социална дистанция.

- Критерии за разпределение на помещенията, за да се осигури социална дистанция от поне 1,5м.

- Всички ключ карти се дезинфекцират преди да се предоставят на гостите. 

- При поискване към гостите да подпишат регистрационни формуляри или сметки, ще им бъде връчена дезинфекцирана писалка, която веднага след употреба ще бъде отново дезинфекцирана от персонала.

- Дезинфекция на всички допирни точки на гостите след всяка транзакция, включително устройства за кредитни карти, химикалки и регистрационни плотове.

- Зона за сядане - Зоните за сядане във фоайето са на най-малко 1,5 до 2 метра. Служителите на лобито избягват групирането на гостите във фоайето.

- Социално дистанциране - Гостът трябва да спазва разстояние, докато чака на опашка, за да се регистрира или напусне хотела, при влизане в ресторанти, барове, СПА център, съоръжения в Аква парка, фитнес център и други общи части, като се водят от поставените маркери, оказващи спазването на дистанция от 1,5м.

- Асансьори за гости - Гостите се съветват да не използват на големи групи асансьорите. Приема се семейство или двойка. Те трябва да уважават социалното дистанциране на останалите гости. Служителите на рецепция ще напомнят това на госта при настаняване.

8. ДОМАКИНСТВО – ПРОТОКОЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дори при липса на случаи на COVID-19 в хотела, хигиенните мерки са засилени. Специално внимание се обръща на прилагането на мерки за почистване и дезинфекция в общите зони (обществени тоалетни, зали, коридори, асансьори и др.) като обща превантивна мярка по време на цялата епидемия COVID-19. Хотелът осигурява достатъчно дезинфекционен почистващ материал по всяко време, тъй като това ще бъдат продукти, които ще бъдат използвани повече от всякога за осигуряване на високо ниво на хигиена в обекта. Специално внимание се отделя на предмети, които често се докосват, като дръжки, бутони на асансьора, перила, брави и др. Служителите по почистването се инструктират съответно. Всички контактни повърхности се дезинфекцират най-малко на всеки час. Вратите и прозорците ще бъдат оставени отворени в обществени помещения за известно време през целия ден.

8.1 Обучение

Като част от нашия план за действие в случай на COVID-19 имаме специален план за почистване и дезинфекция за ситуации, при които болни гости или служители отсядат в хотела или се идентифицират с COVID-19 в рамките на няколко дни след напускането на заведението. Писмени препоръки за подобрено почистване и дезинфекция описват подобрените експлоатационни процедури за почистване, управление на отпадъци и за носене на лични предпазни средства (ЛПС).

Служителите в домакинството са обучени за използването и снабдяването с лични предпазни средства, изброени по-долу:

- Ръкавици

- Престилки за еднократна употреба

- Затворени обувки

- Маски

Ако извършват процедури, които генерират пръски (например, докато мият повърхности), служителите добавят лицева защита с лицев шлем и непромокаеми престилки.

Служителите в домакинството често дезинфекцират всички общи части, повече от преди. Това включва както е споменато по-горе (тоалетни, зали, коридори, асансьори и т.н.).

 

 1. Материали и оборудване в стаите

Научно доказано е, че COVID-19 се предава чрез контакт c повърхности. Следователно от всички стаи са премахнати следните елементи:

 • Чаши за вода и кафе;
 • Информационни листовки, брошури, папки, пликове, телефонни указатели, лист с телевизионни канали, химикали и моливи;
 • Декоративни възглавници;
 • Покривки;
 • Плик за перилни услуги.  В случай, че гостът желае да се възползва от услугата, трябва да съобщи, чрез телефонно обаждане на рецепция;  

    8.3 Наличност на материали

- Домакинството има достъп до достатъчно дезинфекционни разтвори и други консумативи по всяко време.

- Различните цветни кърпи от микрофибърни тъкани са на разположение по всяко време и се използват правилно, когато се почистват помещенията.

 

 1.      Почистване

- Като цяло служителите в домакинството почистват заети помещения, когато гостите НЕ са в стаята.

- Когато е възможно служителите по домакинството почистват едни и същи стаи и помещения.

- Домакинството дезинфекцира всички стаи при всяко напускане:

Разработен и внедрен протокол за дезинфекция на помещенията, за да се осигури по-високо ниво на хигиена.

• По-чести процедури за дезинфекция на заети помещения.

• Процедури за по-щателна дезинфекция на помещения при напускане на гостите.

• Процедура за правилно отделяне на чисто и мръсно бельо.

8.5 Оборудване за почистване

- Поддържане на нормалната употреба на оборудването за почистване.

- След почистване, оборудването се дезинфекцира внимателно, като се използва дезинфектант, който е разрешен за употреба върху всички повърхности, които могат да бъдат по-замърсени, като: копчета и дръжки на врати и прозорци, завеси, умивалник, стойка за кърпи и кранчета, зона за душ и тоалетна, мебели, телефон, сейф, закачалки и допълнителни легла, детски легла.

8.6 В случай на COVID-19

Следните мерки ще бъдат приложени за стаи или конкретни зони в случай на излагане на случаи на COVID-19:

- Всякакви повърхности, които се замърсяват с дихателни секрети или други телесни течности на болния човек, например тоалетни, мивки и вани, трябва да се почистват с дезинфекционен разтвор за бита, съдържащ 0,1% натриев хипохлорит (тоест еквивалентен на 1000 ppm). Повърхностите ще се изплакнат с чиста вода след 10 минути контактно време с хлора. 

- Служителите изискват допълнително обучение за подготовка, работа, приложение и съхранение на тези продукти, предимно белина, които могат да бъдат в по-висока концентрация от обичайното. Служителите по почистването знаят как да се уверят, че белина не се разпада и как да ги изплакнат след 10 минути.

- Когато използването на белина не е подходящо, например за телефон, дистанционно управление, дръжки на врати, бутони в асансьора и др., тогава може да се използва алкохол 70%.

- Когато е възможно, използваме само почистващи материали за еднократна употреба. Изхвърляме всяко оборудване за почистване, направено от кърпи и абсорбиращи материали, например мокра глава и избърсващи кърпи. При необходимост дезинфекцираме непорьозни материали с 0,5% разтвор на натриев хипохлорит или съгласно инструкциите на производителя, преди да ги използвате за други помещения.

- Текстилът, бельото и дрехите трябва да се поставят в специални маркирани пликове за пране и да се борави внимателно, за да се предотврати вдигане на прах с последващо потенциално замърсяване на околните повърхности или хора. Трябва да се дадат инструкции за изпирането им в горещи цикли (70ºC или повече) с обичайните почистващи препарати.

- Всички използвани артикули ще бъдат обработени по подходящ начин, за да се намали рискът от потенциално предаване. Вещи за еднократна употреба (кърпички за ръце, ръкавици, маски) ще бъдат поставени в контейнер с капак и изхвърлени в съответствие с плана за действие на хотела и националните разпоредби за управление на отпадъците.

- По принцип обществените зони, в които е преминал човек, заразен с COVID-19 или е прекарал минимално време (коридори), не е необходимо да бъдат специално почиствани и дезинфекцирани.

- Хотелът осигурява достатъчно дезинфекционни материали за обществени площи, включително всички обществени тоалетни.

- Служителите в домакинството се обучават за използване на ЛПС и хигиена на ръцете веднага след премахване на ЛПС и когато приключи работата по почистване и дезинфекция.

- Всички стаи и общи части ще се проветряват ежедневно.

- Отделяне на болния от другите лица поне на 2м.

- Ако ситуацията изисква и болният човек не бъде прехвърлен в лечебно заведение, ръководството ще разгледа съответните мерки, при които болният човек да получи подобаваща грижа. Това може да включва необходимостта от потенциалното назначаване на един член на служителите, който е достатъчно обучен в превенцията и контрола на инфекцията, както и политиките и мерките за служителите, ако развият симптоми след обслужването на болен човек.

- Ръководството би поискало болния да носи медицинска маска и да практикува респираторна хигиена, когато кашля и киха. Ако медицинската маска не може да се понася от болния човек, служителите ще осигурят тъкани за покриване на устата и незабавно изхвърлят тъканта в торбичка за отпадъци за изхвърляне на биологични опасности. Ако няма наличен плик за отпадъци с биологична опасност, ще я поставим в непокътната пластмасова торбичка, ще я запечатаме и ще я считаме за „биологично опасни“ отпадъци; измиваме ръцете със сапун и вода или почистваме ръце с дезинфектант на основата на алкохол.

- В случай, че болният не може да носи маска, ще се избегне директен контакт с болния, освен ако не носи поне предпазен  гащеризон за еднократна употреба, ръкавици, шлем и защита на очите.

- Когато посещавате болен гост или служители, идващи от засегната зона, който показва треска, постоянна кашлица или затруднено дишане, винаги използвайте допълнително защитно оборудване (предоставено в универсалния комплект за предпазни мерки), включително маска, защита на очите, ръкавици и предпазен гащеризон.

9. ХРАНИ И НАПИТКИ

Целият персонал в ресторанта, баровете и кухнята носи лични предпазни средства - щит за лице и ръкавици.

Масите и столовете се дезинфекцират след всяка употреба.

Контрол на почистване с дезинфекционен гел за ръце, дозира се автоматично, без контакт.

Бюфетите в ресторанта са преобразувани в бюфети с обслужване без пряк достъп на госта до храната.

 

9.1 Бюфети с обслужване

За да бъдат трансформирани бюфетите са поставени стъклени прегради, които не позволяват пряк достъп на гостите до храната. Зад остъклените бюфети има обслужващ персонал, екипиран с лицев щит и ръкавици, които обслужва гостът.

В менюто преобладават храни, които се презентират като единични порции.

1) Единични порции – както на топлите, така и на студените бюфети;

2) Шоу-кукинг – с обслужване за всеки гост;

3) Стикери по пода и разделите за по-лесно спазване на нужната дистанция от 1.5м са поставени във всички барове и в ресторанта, а има и поставени множество информационни табели относно спазване на дистанция;

4) Всички машини за напитки се обслужват от човек от персонала, екипиран с лицев щит и ръкавици. Бюфетите за напитки на самообслужване отпадат.

5) За информиране на гостите за начините на разпространение на Covid-19 и превенцията му са взети следните мерки:

- Поставяне на информационни табла и указателни табели

- Насърчаване за по–добра хигиена на ръцете – поставяне на безконтактни дезинфектанти на входовете на всички важни и ключови места.

- Поставяне на озонатори и бактерицидни лампи в закритите помещения .

- Всекидневна инспекция и дезинфекция на филтрите на климатичните системи.

- Масите в ресторанта и баровете са подредени така, че да бъде спазена изискуемата от закона дистанция от 1.5м между масите.

- Осигурени са потоци за еднопосочно движение със стикери по земята, посочващи посоката на движение и нужната дистанция.

Места за сядане :

Ресторант – 150-180 места на закрито / 30-35 места на открито

Снак ресторант -  40 места на закрито / 20 места на открито

- Абсолютно всички чинии , чаши и прибори се измиват в машина с нужните препарати при температура не по-малка от 80 градуса. Приборите се предоставят на гостите в индивидуални опаковки.

- Всички бюфети  - за храни и напитки се дезинфекцират през час или по –често при нужда.

- Масите и столовете се дезинфекцират след всяко ползване

 

9.2 Протоколи за почистване и дезинфекция

- Сервитьорски шкафове , сервитьорски колички и бюфети за напитки да се почистват и дезинфекцират на всеки час или по – често при нужда.

- Маси , столове и барове да се почистват и дезинфекцират след всяко ползване

- Добавки като сол , захар , черен пипер се поднасят на гостите в единични дози.

- Всички табли се дезинфекцират след всяко използване

- Контейнерите за съхранение на храна да се дезинфекцират на всеки час

- Зоните за подготовка на храна да се дезинфекцират на всеки час

- Основно почистване и дезинфекциране на кухнята поне веднъж на ден  (препоръчително веднъж на смяна)

 

 1. Контрол на доставките на стоки

Като допълнение към вече внедрената HACCP система и добрите хигиенни практики добавяме:

 • Филтърни дезинфекциращи стелки на вход „приемна стока“ както и на всеки вход на кухнята;
 • Наличие на диспенсър за дезинфекция на ръце;
 • Забранено е вкарването на външни кашони и опаковки в кухнята, стоката се прехвърля в предварително дезинфекцирани контейнери, като на контейнера се добавя съответният етикет от стоката.
 • Задължително носене на лицев щит и ръкавици от персонала приемащ стоката и изискване за маска или лицев щит плюс ръкавици да бъдат носени от доставчика на стоката.
 • Дезинфекция на зоната за приемане на стока след всяко приемане и след всеки автомобил.

 

9.4 Контрол и проследимост на стоките и готовата продукция

Стриктно спазване на вече въведените добри практики от системата HACCP във връзка с:

 • Проследимост на готовата продукция;
 • Подготовка на суровините и стоките ;
 • Замразяване и размразяване;
 • Хигиена на хладилните камери, температурни датчици;
 • Съхранение на стоките и на готовата продукция;
 • Поддържане на много високо ниво на хигиена във всяко едно помещение и съоръжение в кухнята;
 • Идеална лична хигиена на персонала, облекло и носене на лични предпазни средства (лицев щит и ръкавици).

 

10. АКВА ПАРК И ПЛУВНИ БАСЕЙНИ

Изисквания за вход

Всички използващи плувните басейни и аквапарка трябва да дезинфектират ръцете си преди влизането. На гостите ще бъдат предоставени пълни подробности за правилата за лична хигиена в басейна.

Ще присъства сигнализация, която обяснява изискванията за влизане и всички модификации на услугите, с които гостите трябва да се съобразят.

Третиране на водата

- Наложени са строги стандарти за третиране на водата в басейните, така че да се отстранят микроорганизмите, включително вирусите.

- Водата в басейните се филтрира и дезинфекцира и отговаря на физическите, химичните и микробиологичните стандарти.

- Използваните препарати са в състояние да елиминират микроорганизмите, без да дразнят кожата, очите и лигавиците.

- Поддържане на свободен наличен хлорен остатък от 1-4 ppm или за бром остатък 2-5 ppm. Тези мерки за дезинфекция са придружени от строги хигиенни и поведенчески правила за къпещите се и ограничаване на капацитета.

- Работа на помпите най-малко 8-12 часа на ден, за да се осигури правилна циркулация и филтрация.

- Ежедневни филтри за обратно промиване.

 

Правилна лична хигиена

- Всички служители спазват правилата за лична хигиена и редовно мият ръцете си в рамките на басейна и пързалките.

- Засилване на правилата за поведение на плувците.

- Ограничен достъпа до басейни и аквапарка за хора с дихателни или вирусни симптоми.

- Приканване на къпещите се във водата да спазват социална дистанция, за да се избегне предаване на инфекция.

- Дезинфекциращи разтвори са поставени във всички съблекални.

Почистване и дезинфекция

- Зоната на басейна и аквапарка подлежи на редовно почистване и дезинфекция. Това също ще се провежда ежедневно за всички контактни повърхности и оборудване.

- Дезинфекциране на повърхности около басейните и пързалките с подходящ дезинфектант за твърда повърхност, за да се предотврати предаването на вируса чрез докосване на замърсени повърхности.

- Спазване на социална дистанция при подредбата на шезлонгите и чадърите около басейна, с цел осигуряване на безопасно разстояние и по-лесно почистване на зоните около басейна и пързалките.

- Почистването при очевидно замърсяване на повърхността би било незабавно и при възникване на спешен инцидент следва да се приложат указанията за аварийно почистване.

- Премахване на матраците за шезлонги или други предмети от басейна, които трудно се почистват ефективно.

Елементи за еднократна употреба

- Всички вещи за еднократна употреба ще бъдат безопасно изхвърлени след употреба. Тези предмети ще бъдат третирани като потенциално замърсени и всички отпадъци се обработват по начин, който предпазва персонала и гостите от потенциално замърсяване.

Безплатни вещи

- Всички безплатни предмети, като кърпи, чехли, халати ще бъдат стриктно следени, за да се предотврати кръстосано замърсяване. Ако предметите са за еднократна употреба, те ще бъдат прехвърлени в контейнер за безопасно изхвърляне на отпадъци, веднага след като бъдат използвани.

11. СПА ЦЕНТЪР И ФИТНЕС ЗАЛА

- Персоналът, отговарящ за СПА центъра и фитнес залата, ще гарантира спазването на същите правила, описани в предишните раздели. Това се отнася за социалното дистанциране, политиката за кърпи, почистването и дезинфекцията на съоръженията и допускането на потребителите.

- Капацитетът се следи по всяко време, за да се гарантира, че той никога не е повече от половината от нормалния капацитет и че се спазва безопасното разстояние.

- За да се намали и контролира броят на гостите, използващи едновременно СПА и фитнес, е необходимо да се направи предварителна резервация.

- Фитнес тренировки: Всеки гост е отговорен за почистването и дезинфекцията на фитнес уредите след употреба.

- Тоалетните и съблекалните се почистват и дезинфекцират често, в съответствие с протоколите и честотата на процедурите по домакинството при COVID-19. Оторизиран дезинфектант се използва за дезинфекция на контактни повърхности, които е по-вероятно да бъдат замърсени: дръжки и копчета, кранове и др.

- Осигуряват се средства за дезинфекция и почистване около СПА зоната и фитнес залата.

12. ЗОНА ЗА ЗАБАВЛЕНИЕ И ЗОНА ЗА ДЕЦА

Целта на развлекателния отдел е да събира гостите и да създава незабравими спомени чрез груповите занимания. Докато трае пандемията COVID-19 е още по-важно да се намери начин на работа чрез инструкции, които да осигурят безопасността на всички. Дори тези регламенти да намаляват разнообразието на програмата, трябва да сме сигурни, че всички остават в безопасност.

- Ако служител има повишена температура, той / тя е длъжен да се свърже директно с лекаря и да не ходи на работа.

- Хотелът предлага стационарен дезинфекционен дозатор в детския клуб, градинската зона, амфитеатъра, аквапарка, СПА центъра, фитнес залата.

- Всички дезинфекционни материали са оторизирани и ефикасни срещу вируса (не само срещу бактериите).

- Всеки служител и всеки гост трябва да дезинфекцира ръцете си, когато се присъединява към различни активности, хотелът трябва да осигури достатъчно дезинфекциращи материали. 

- Всеки служител следва да мие ръцете си на всеки 60 до 90 минути.

- Служителите в зоната за забавления е отговорен за почистването и дезинфекцията  на всички повърхности 2 пъти на ден.

- Служителите са отговорни за почистването и дезинфекцията на всички спортни и помощни предмети, преди и след употребата им. 

-Служителите ще избягват групови занимания за гости. Избягват се дейностите, които предполагат контакт с тялото и дискотеките вечер. В случай на ежедневни спортове, екипът на зоната за забавление гарантира, че гостите се намират на разстояние най-малко 1,5 м един от друг.

- Служителите ще напомнят, че по време на цялата програма гостите трябва да спазват минимално разстояние от 1,5 м един до друг.

- Всички спортни дейности с директен контакт са забранени. 

- Игрални автомати (бутони, седалки, стъклени повърхности, предмети за игра) и машини за жетони трябва да се дезинфекцират веднъж на два часа от 10 до 18 ч. и веднъж на час от 18 до 23 ч.

- Гостите, които чакат да играят на определена игра/игрална машина, следва да поддържат минимално необходимото разстояние.

- Допълнителна информация ще бъде посочена на информационното табло за развлечения.

- Въпреки че настоящите доказателства показват, че повечето деца изглежда развиват по-малко сериозни респираторни симптоми на COVID-19, има съобщения за деца, заразени с COVID-19, които са развили тежко или критично заболяване, а някои деца са починали. Аниматорът, отговорен за децата, е бдителен за всякакви признаци на респираторни заболявания и трябва незабавно да информира родителите на детето и ръководството при настъпване на такива обстоятелства и да се свърже, ако е необходимо, със служителя за социална среда и хи<

« назад